Latva-artisokka laskee veren sokeria ja kolesterolia

07 ene, 2019

Tuoreen tutkimuksen mukaan latva-artisokassa yhdistyvät ominaisuudet, jotka tekevät siitä erittäin käyttökelpoisen  itsehoitovalmisteen  rasva- ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöihin. Jo aikaisemmin sen on todettu laskevan veren kokonaiskolesterolia, suojaavan maksaa ja tehostavan ruoansulatusta.  Nyt  sen  osoitettiin madaltavan aterian  jälkeisiä sokeripiikkejä, millä on tärkeä merkitys nk. metabolisen syndrooman ehkäisyssä ja hoidossa.

Metabolinen eli aineenvaihdunnallinen oireyhtymä on sydän- ja verisuonisairauksien sekä kakkostyypin diabeteksen riskitekijä. Oireiden kehittyminen on seurausta länsimaisesta elämäntavasta.  Niiden parasta ehkäisyä ja hoitoa on syödä terveellisemmin ja liikkua enemmän. Syndrooma ilmenee erityisesti vyötärölihavuutena.  Lisäksi verenpaine on usein kohonnut, samoin veren rasvat, kokonaiskolesteroli ja sokeri.

Metabolinen oireyhtymä ikävine seuraamuksineen on nopeasti yleistynyt ja sitä sairastavien määrän arvellaan kaksinkertaistuvan lähivuosikymmeninä. Huolestuttavinta on, että sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä tavataan yhä nuoremmilla. Aikaisemmin kakkostyypin diabeteksestä puhuttiin vanhuusiän sokeritautina, mutta nyt siihen sairastuvat jo lapset. Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että tutkijat etsivät kuumeisesti  elämäntapamuutoksia tukevia, käyttäjälle helppoja ja turvallisia hoitoja.

Saksalainen tutkijaryhmä kiinnostui latva-artisokasta (Cynara scolymus)  metabolisessa oireyhtymässä sen monien, jo aiemmin dokumentoitujen ja tässä yhteydessä merkityksellisten ominaisuuksien ansiosta. Merkittävin niistä on, että artisokkauutteen on todettu laskevan veren rasvoja (triglyseridejä) ja kokonaiskolesterolia jo 6 viikon käytön jälkeen.

Latva-artisokan tärkeimpinä tehoaineina pidetään polyfenoleihin kuuluvia kahvihappojohdannaisia, flavonoideja ja seskviterpeenilaktoneja. Samat aineet saavat aikaan myös latva-artisokan ruoansulatusta edistävän vaikutuksen: se torjuu rasvaisen ruoan aiheuttamia ruoansulatusvaivoja (dyspepsiaa) aktivoimalla maksassa sappinesteen eritystä ja lisäämällä sen virtausta.

Nyt haluttiin selvittää latva-artisokan tehoa myös sokeriaineenvaihduntaan. Laboratoriotestein selvitettiin ensin artisokan eri vaikuttavien aineiden sekä artisokka-uutteen vaikutusta alfa-amylaasin aktiivisuuteen. Alfa-amylaasi on haiman erittämä, tärkkelysmolekyyliä ohutsuolessa pilkkova entsyymi. Sen aktiivisuutta estämällä voidaan hidastaa sokerin imeytymistä vereen. Näin myös nopeaa aterian jälkeistä veren sokerin nousua monine terveyshaittoineen voidaan torjua.

Laboratoriotesteissä todettiin latva-artisokan estävän merkittävästi alfa-amylaasientsyymin aktiivisuutta. Kiinnostavaa oli myös, että artisokkauutteella saatiin parempi estovaikutus kuin käyttämällä sen yksittäisiä tehoaineita. Tehokkain oli latva-artisokan vesi-etanoliuute.

Tämän jälkeen latva-artisokkauutteen vaikutusta aterian jälkeiseen veren sokeritasoon testattiin vielä kliinisesti. Pilottitutkimukseen osallistuvat olivat terveitä aikuisia. Latva-artisokkauutetta otettiin 10 minuuttia ennen standardoitua testiateriaa. Tulokset olivat samansuuntaiset kuin laboratoriotestissäkin: artisokkauute esti tehokkaasti alfa-amylaasientsyymin aktiivisuutta. Estovaikutus oli samaa luokkaa kuin positiivisena kontrollina käytetyn, suun kautta nautittavan diabetes-lääkkeen (Acarbose).

Tulosten perusteella tutkijat suosittelevat latva-artisokkauutetta metabolisen oireyhtymän ehkäisyyn ja elämäntapamuutosten tukihoidoksi. Lupaavat tulokset kannustavat lisätutkimuksiin.


Tutkimusviite:  Meizig MF, Funke i. Neue Ansatzpunkte für Einsatz der Artischocke bei Diabetes mellitus Typ 2. Zeitschrift für Phytotherapie  2010; 31: 236-240

 

Compartir:

Tags: artisokka

Deja un comentario

* Nombre:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comentario:
Escribir Capctha
Copyright Farmacia Acequión. Todos los derechos reservados. Diseño Mediaelx